main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Výroční zprávy > Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015Datum konání:
5.4.2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

 

  1. Národní aktivity

 

V roce 2015 se předsedkyně Českého výboru OMEP, stejně jako v předchozích letech, scházela se zástupci profesních organizací předškolního vzdělávání za účelem vydání společného stanoviska k návrhu vyhlášky k provedení §19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (společné vzdělávání), dále za účelem vydání stanoviska k záměru uzákonění povinného předškolního vzdělávání. Ze stejného důvodu byla dopisem oslovena nově zvolená ministryně školství.

Předsedkyně byla přítomna na červencovém a srpnovém jednání zástupců profesních organizací předškolního, základního a středoškolského vzdělávání s ministryní a dalšími zástupci MŠMT k připravované novele školského zákona.

Spolu se zástupkyní APV Ludmilou Šprachtovou osobně jednaly ve Sněmovně s poslanci a další oslovovaly písemně, za účelem odstoupení od úmyslu zavést povinný poslední ročník předškolního vzdělávání. Ze stejného důvody oslovily i zástupce tisku (MF Dnes, Hospodářské noviny) a sjednaly se zástupci Open society fond. Předsedkyně byla přítomna při jednání se zástupci MŠMT o podobě vzorového školního řádu.

V zastoupení předsedkyně se účastnila Jana Vaníčková kulatého stolu k tématu společného vzdělávání.

OMEP ČR má dále své zastoupení v poradním sboru Ministerstva školství ČR v záležitostech předškolní výchovy a vzdělávání. Tuto činnost, která nám do jisté míry umožňuje ovlivňovat kvalitu české předškolní péče, považujeme za velmi důležitou. Díky zastoupení v poradním sboru byly členům předsednictva předkládány k připomínkování dokumenty týkající se předškolní výchovy, jež předkládá Ministerstvo školství ČR. V roce 2015 se jednalo především o podmínky společného vzdělávání. Jednání poradního sboru se předsedkyně pravidelně zúčastňuje. Předmětem jednání v roce 2015 byly zejména: podmínky zařazování dětí mladších tří let do MŠ, otázky kvalifikace učitelek MŠ, zařazování dětí do přípravných tříd ZŠ, aj.

Od prosince 2014 má ČV OMEP své zastoupení ve Výboru pro udržitelné vzdělávání při Radě vlády. Předsedkyně se pravidelně zúčastňuje jednání Výboru.

V říjnu 2015 jsme reagovali na výzvu světového OMEP, abychom informovali o iniciativě OMEP, vyhlásit Dekádu pro předškolní výchovu a péči o děti 2015 – 2025 v UNESCO. Za tímto účelem jsme oslovili ministra zahraničních věcí, ministryni školství a sekretariát České komise pro UNESCO. Obdrželi jsme odpověď pouze ze strany  Ministerstva zahraničních věcí, ve kterém nás ředitelka odboru OSN informovala, že nebyla předložena formální žádost o zařazení bodu na agendu zasedání Výkonné rady UNESCO, které se proto touto otázkou nezabývalo.

Členové jsou pravidelně informováni o akcích ČV OMEP. Členská základna se rozrostla o další členy. Pravidelně aktualizujeme webové stránky, informace o aktivitách ČV OMEP byly pravidelně rozesílány na emailové adresy členů.

Členskou schůzí byly přijaty nové stanovy, které jsou v souladu s ustanoveními NOZ a jsou již uloženy ve sbírce listin v obchodním rejstříku.

V březnu se uskutečnila členská schůze, jejíž součástí byly volby do Předsednictva, podle nového Volebního řádu. Hostem členské schůze byla Mgr. at Mgr. Jaroslava Vatalová, která seznámila přítomné s aktuálními informacemi z MŠMT a Mgr. Hana Splavcová, z NÚV, která seznámila přítomné s podmínkami vzdělávání dvouletých dětí. Pro členy byla připravena přednáška PhDr. Ladilavy Lažové, Komunikace školy s rodinou.

 

V březnu 2015 navštívilo 9 studentek z univerzity v Plymouthu, Velká Británie, tři mateřské školy v Praze, jejichž ředitelky jsou členky OMEP. V rámci stáže se seznamovaly se systémem předškolního vzdělávání v České republice. Doprovázející vyučující Philip Selby, vystoupil jako host na členské schůzi a poděkoval za možnost stáže studentek v českých mateřských školách.

 

Předsednictvo ČV OMEP se pravidelně setkávalo (4 x do roka). Na setkáních se řešily aktuální problémy ČV OMEP, příprava konference, příprava WA 2018 v Praze, atd.

 

2.      Mezinárodní aktivity

 

Na přelomu července a srpna 2015 byl OMEP ČR reprezentován na Světovém shromáždění  a na konferenci s názvem Early Chlidhood Pathways to Sustainability, ve Washingtonu D.C. Světového setkání se zúčastnila Dana Moravcová.

23. – 25. září 2015 se konalo evropské regionální setkání a konference s názvem Current trends in the development of Early Childhood Education and Care in the world v Moskvě. Zde reprezentovala ČV OMEP místopředsedkyně Prof. Milada Rabušicová.

4.11.2015 reprezentovala předsedkyně Český výbor OMEP na konferenci s názvem Materská škola je pre vsetky deti, která se konala na Slovensku, v Banské Bystrici, při příležitosti Dne materských škol na Slovensku. Předsedkyně zde vystoupila s krátkým příspěvkem.

 

3.      Priority pro rok 2016

Pro rok 2016 máme v plánu soustředit se zejména na tyto aktivity:

·         Organizace konference Zdravý životní styl předškolních dětí v rámci udržitelného rozvoje v Brně

·         Reprezentace ČV OMEP na Evropském shromáždění a konferenci v Canterbury, květen 2016.

·         Reprezentace ČV OMEP na Světovém shromáždění a konferenci v Soulu, Jižní Korea, červenec 2016.

·         Rozvoj spolupráce s anglickým, polským a slovenským výborem OMEP.

·         Podpora účasti členů ČV OMEP v nově vyhlášeném světovém projektu OMEP „Hra a životní síla“.

·         Pomoc rozvoji předškolní výchovy a vzdělávání prostřednictvím připomínkování zákonů, vyhlášek a dalších dokumentů týkajících se předškolního vzdělávání (průběžně).

·         Spolupráce s ostatními organizacemi na poli předškolního vzdělávání.

·         I nadále členství v poradním sboru pro předškolní vzdělávání MŠMT.

·         I nadále reprezentace OMEP ve Výboru pro udržitelné vzdělávání při Radě vlády pro udržitelné vzdělávání.

·         Vyhlášení Dne mateřských škol v roce 2018.

·         Příprava světového shromáždění a konference OMEP v červnu 2018 v Praze.

·         A konečně je naším cílem dále aktivizovat členskou základnu, získat nové členy z řad mladších učitelek a učitelů, zlepšovat komunikaci se členy a veřejností prostřednictvím našich webových stránek.

 

 

V Praze 8.3.2016                                           PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

                                                                              Předsedkyně ČV OMEP
Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů