main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2016Národní aktivity

V roce 2016 se předsedkyně Českého výboru OMEP zúčastnila 1. kulatého stolu, který uspořádalo MŠMT, a který se věnoval problematice kvalifikace učitelek mateřských škol.2. srpna 2016 předsedkyně přijala pozvání na jednání zástupců Svazu měst a obcí se zástupci základních a mateřských škol. Jednalo se zejména o dopady zavedení povinného předškolního vzdělávání a přijímání dvouletých dětí do mateřských škol na zřizovatele a školy. Setkání se opakovalo 12. 9. 2016. Na tomto jednání již byli přítomni i zástupci dalších profesních organizací v předškolním vzdělávání. Téma jednání bylo stejné. Bylo vydáno společné prohlášení, které zástupci SMO prezentovali v parlamentu České republiky. Od prosince 2014 má ČV OMEP své zastoupení ve Výboru pro udržitelné vzdělávání při Radě vlády. Předsedkyně se pravidelně zúčastňuje jednání Výboru.17. 2. 2016 se v Brně na Pedagogické fakultě MU uskutečnila 5. Konference ČV OMEP s názvem Zdravý životní styl předškolních dětí. Konference byla účastníky (66) velmi pozitivně hodnocena.1. 4. 2016 se uskutečnila v Muzeu JAK členská schůze, které se účastnilo 28 členů a hostů. Hostem členské schůze byla Mgr. at Mgr. Jaroslava Vatalová, která seznámila přítomné s aktuálními informacemi z MŠMT a Mgr. Hana Splavcová, z NÚV, která informovala o možnostech naplňování podmínek vzdělávání dvouletých děti a představila metodiku k přírodovědnému vzdělávání. Následovala přednáška PhDr. Václava Mertina  Aktuální problémy v předškolním vzdělávání z pohledu psychologa. V rámci členské schůze byli členové, opět po třech letech, vyzváni k hodnocení činnosti OMEP. Hodnocení bylo velmi pozitivní (zveřejněno na stránkách www.omep.cz), ale návratnost vyplněných dotazníků byla nízká.

V souvislosti se změnou názvu organizace a právní formy, došlo k zániku původního účtu u ČSOB, jako neexistující organizace. V průběhu července a srpna byl založen nový účet.Členové jsou pravidelně informováni o akcích ČV OMEP. Členská základna se rozrostla opět o další členy. Pravidelně aktualizujeme webové stránky, informace o aktivitách ČV OMEP byly pravidelně rozesílány na emailové adresy členů. OMEP ČR má dále své zastoupení v poradním sboru Ministerstva školství ČR v záležitostech předškolní výchovy a vzdělávání. Tuto činnost, která nám do jisté míry umožňuje ovlivňovat kvalitu české předškolní péče, považujeme za velmi důležitou. Díky zastoupení v poradním sboru byly členům předsednictva i v roce 2016 předkládány k připomínkování dokumenty týkající se předškolní výchovy, jež předkládá Ministerstvo školství ČR. V roce 2016 se jednalo především o podmínky povinného předškolního vzdělávání, přijímání dvouletých dětí do mateřské školy a změny v systému financování škol. Jednání poradního sboru se předsedkyně pravidelně zúčastňuje. V roce 2016 se poradní sbor sešel 16. 11. na Pedagogické fakultě v Praze. Spolu se zástupkyní APV Ludmilou Šprachtovou předsedkyně opakovaně jednala s poslankyní Ninou Novákovou (TOP 09) o chystaných změnách v předškolním vzdělávání. Stejně jako v předchozích dvou letech, tak i v březnu 2016 navštívilo 9 studentek z univerzity v Plymouthu, Velká Británie, tři mateřské školy v Praze, jejichž ředitelky jsou členky OMEP. V rámci stáže se seznamovaly se systémem předškolního vzdělávání v České republice. Doprovázející vyučující pan Philip Selby je členem OMEP UK.

Předsednictvo ČV OMEP se pravidelně setkávalo (4 x do roka). Na setkáních se řešily aktuální problémy ČV OMEP. V roce 2016 se začalo intenzivně pracovat na přípravě WA a mezinárodní konference v roce 2018. Podařilo se zajistit místo pro ubytování a WA v hotelu Olympik v Praze 8, domluvit pronájem Karolina na zahájení konference a místo pro konání banketu v Chatteau St. Havel, Praha 4 – Krč. Intenzivně jsme hledali místo pro konání konference (předpokládá se účast cca 500 lidí). Za tímto účelem jsme navštívili a jednali se zástupci hotelu Grandior a Kongresového centra, ale do konce roku 2016 jsme nenašli vhodný prostor. Získali jsme záštitu paní ministryně, primátorky, rektora UK a starosty Prahy 8. Připravili jsme rámcový program konference.

 

 Mezinárodní aktivity

Ve dnech 4. 5. – 7. 5. 2016 se konalo evropské regionální setkání a konference s názvem The Place Of Child In 21 st Century. Účastníci se tentokrát sešli ve Velké Británii v Canterbury. Zde reprezentovala ČV OMEP předsedkyně Dana Moravcová a další členové OMEP, Mgr. Karel Vaněk a Mgr. at Mgr. Jaroslava Vatalová, která současně reprezentovala MŠMT ČR. Na evropském setkání předsedkyně referovala o aktuální situaci v předškolním vzdělávání v České republice.

 

První týden v červenci 2016 byl OMEP ČR reprezentován na světovém shromáždění a mezinárodní konferenci s názvem Transforming Early Childhood Systems for Future Generations, která se konala v Ewha Womans University, Soul, Jižní Korea. Na podnět evropského předsedy Nektariose Stellakise se akce na pozvání OMEP Korea zúčastnila předsedkyně ČV OMEP Dana Moravcová. Podmínkou pozvání byla zapojení se do společného projektu s korejskou mateřskou školou. Projekt spočíval ve výměně videí, fotografií a obrázků, které zpracovaly obě mateřská školy dle tradic své země. Projekt byl společně prezentován v rámci konference. Na světovém shromáždění předsedkyně poprvé přednesla pozvání na světové shromáždění a mezinárodní konferenci k 70. výročí založení OMEP, která se bude v roce 2018 konat v Praze.

Ve dnech 3. – 4. 11. 2016 se předsedkyně Českého výboru OMEP zúčastnila konference s názvem Materská škola je pre vsetky deti, která se konala na Slovensku, v Hlohovci, při příležitosti Dne materských škol na Slovensku. Přednesla zdravici slovenským kolegyním a vystoupila s příspěvkem k aktuální situaci v předškolním vzdělávání v České republice. Konference se zúčastnila i další členka předsednictva OMEP Mgr. Jana Prekopová.

 Priority pro rok 2017

 

Pro rok 2017 máme v plánu soustředit se zejména na tyto aktivity:

Hlavní úkoly:

 • Intenzivní příprava světového shromáždění a konference OMEP v červnu 2018 v Praze.
 • Vyhlášení Dne mateřských škol v roce 2018 (17. 1. 1869 první mateřská škola U svatého Jakuba v Praze).
 • Výstavba nových webových stránek.
 • Zveřejnění na webu OMEP ČR The OMEP Environmental Rating Scale for Sustainable Development in Early Childhood a propagace mezi členy OMEP.
 •  

           Další úkoly:

 • Pokračování ve spolupráci s anglickým, polským a slovenským výborem OMEP.
 • Pomoc rozvoji předškolní výchovy a vzdělávání prostřednictvím připomínkování zákonů, vyhlášek a dalších dokumentů týkajících se předškolního vzdělávání (průběžně).
 • Spolupráce s ostatními organizacemi na poli předškolního vzdělávání.
 • Nadále udržet členství v poradním sboru pro předškolní vzdělávání MŠMT.
 • Pokračovat v reprezentaci OMEP ve Výboru pro udržitelné vzdělávání při Radě vlády pro udržitelné vzdělávání.
 • Dále aktivizovat členskou základnu, získat nové členy z řad mladších učitelek a učitelů, zlepšovat komunikaci se členy a veřejností prostřednictvím našich webových stránek.

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů