main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > OMEP ČR > Co je to OMEP

Co je to OMEP

OMEP (Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire) - světová organizace pro předškolní výchovu je mezinárodní nevládní organizací sdružující osoby bez rozdílu rasy, národnosti a politického přesvědčení, jejichž cílem je zlepšení výchovy a péče o děti od narození do osmi let. Byl založen v roce 1948 v Praze.

Brání a posiluje práva dětí na výchovu, vzdělávání a péči na celém světě, a podporuje aktivity, které vedou k jejich kvalitnímu naplňování a dostupnosti pro všechny, bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, vyznání, národnost nebo sociální původ.

OMEP má konzultativní statut s organizacemi jako je UNESCO nebo UNICEF. Je členem Skupiny nevládních organizací pro Úmluvu o právech dítěte. OMEP se aktivně podílel na vzniku Ústavy práv dítěte, kterou vytvořily Spojené národy 20. listopadu 1989. Spolupracuje s mezinárodními i národními organizacemi obdobného zaměření v mnoha zemích. Poskytuje mezinárodní fórum pro výměnu poznatků, idejí a hodnot přispívajících k pochopení významu prvních let lidského života a pro utváření osobních kontaktů vedoucích k vzájemnému porozumění, důvěře a dlouhodobému přátelství.

V současné době působí na všech kontinentech a jeho členy je přes 72 zemí. V Evropě má OMEP 27 členských zemí. Český výbor OMEP je součástí světové organizace.

 

75 let od založení OMEP