main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > OMEP ČR > Předsedkyně ČV OMEP

Předsedkyně ČV OMEP

2022 - 2024 PhDr. Mgr. Dana Moravcová, Ph.D

Dlouholetá ředitelka mateřské školy. Od roku 2004 do roku 2011 působila jako externí odborný asistent na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni.  Od roku 1998 je členem Českého výboru OMEP.  V roce 2012 byla zvolena předsedkyní této organizace. Této pozici setrvala do konce  roku 2018. Od roku 2019 do roku 2021 byla místopředsedkyní  Českého výboru  OMEP. Je členem poradního sboru pro předškolní vzdělávání při MŠMT ČR.  Specializuje se na spolupráci s rodinou, zdravé stravování a životní styl. Publikuje v odborných časopisech a příležitostně přednáší na seminářích a konferencích pro učitelky mateřských škol. 

2019 - 2021 prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Vysokoškolská pedagožka, působí v Ústavu pedagogických věd Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Členka OMEP ČR od roku 1980. V letech 2007 - 2012 byla  místopředsedkyní Světové organizace pro předškolní výchovu OMEP pro Evropu. Od roku 1995 do konce roku 2018 byla místopředsedkyně OMEP ČR.

2012 - 2018 PhDr. Dana Moravcová, Ph.D

Praxi učitelky mateřské školy zahájila v roce 1979. Od roku 1990 do současnosti působí jako ředitelka Mateřské školy „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27.  Od roku 2004 do roku 2011 působila jako externí odborný asistent na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, kde přednášela předměty předškolní pedagogika a metodika předškolního vzdělávání. Od roku 1998 je členem Českého výboru OMEP.  V roce 2012 byla zvolena předsedkyní této organizace. Je členem poradního sboru pro předškolní vzdělávání při MŠMT ČR.  Specializuje se na spolupráci s rodinou, zdravé stravování a životní styl. Publikuje v odborných časopisech a příležitostně přednáší na seminářích a konferencích pro učitelky mateřských škol. 

2005 - 2011 Jarmila Kotrbová

Od roku 1975 pracovala jako učitelka mateřské školy na obvodě Prahy 8 a od roku 1989 jako ředitelka. Členkou OMEP je od roku 1992 a v předsednictvu od roku 1995. Byla členkou poradního sboru MŠMT pro předškolní výchovu. Po ukončení působení ve vedení OMEP dále aktivně působí v předsednictvu. Zaměřuje se na bezpečnost dětí v mateřské škole a školní řád. Tato témata přednáší na seminářích a konferencích.

1999 - 2005 Mgr. Marie Marxtová

Pracovala jako učitelka mateřské školy a  poté  jako ředitelka mateřské školy na Praze 2. Ve své praxi se zaměřovala na seznamování dětí s anglickým jazykem a prevenci logopedických vad. Publikovala příspěvky v odborných časopisech. Od roku 2012 se věnuje  předškolním vzdělávacím aktivitám jako fyzická osoba. Byla členkou  poradního sboru při MŠMT. Od roku 2005 je stále aktivní v předednictvu OMEP, nejprve jako místopředsedkyně, v současnosti zajišťuje vedení a informovanost členské základny.

1993 - 1998 prof. Doc. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Vysokoškolská pedagožka, působí jako vedoucí katedry speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1998 - 2002 byla předsedkyní Somatopedické společnosti. Publikuje práce z oboru speciální pedagogiky.

1990 - 1993 prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Vysokoškolská pedagožka, působí v Ústavu pedagogických věd Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Členka OMEP ČR od roku 1980. V letech 2007 - 2012 byla  místopředsedkyní Světové organizace pro předškolní výchovu OMEP pro Evropu. Od roku 1995 je místopředsedkyně OMEP ČR.

1971 - 1989 prof. PhDr. Lili Monatová, DrSc. (1925 - 2003)

Byla významnou osobností české pedagogiky. Věnovala intenzivní pozornost teorii rozumové výchovy, zejména se zaměřením na předškolní a mladší školní věk. Dalšími okruhy jejího působení byla předškolní a speciální pedagogika především oblast somatopedie. Je autorkou několika učebnic a studijních textů.

1948 - 1970 PhDr. Marie Bartušková (1900 - 1978)

Významná osobnost v oblasti předškolní pedagogiky. Byla spoluzakladatelkou Světové organizace pro předškolní výchovu OMEP a stala se první viceprezidentkou nové organizace. Zabývala se výzkumem dětské kresby a řeči. Byla autorkou první poválečné učebnice předškolní pedagogiky pro střední pedagogické školy (Předškolní pedagogika) a spoluautorkou publikace "Mateřská škola".