main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity OMEP ČR > Projekty > Nové projekty

Nové projekty

 Evropský projekt Udržitelnost od začátku

Vážené kolegyně a kolegové,

jak jsme již informovali na členských schůzích, OMEP ČR se stal součástí mezinárodního projektu s názvem Education Sustainability from the Start: An Online ESD Curriculum for Early Childhood Education (Erasmus+ project KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education, který je financován Evropskou unií). Cílem projektu je vytvoření online kurzu v digitální aplikaci edChild. Obsahem kurzu jou témata udržitelného rozvoje v předškolním vzdělávání v dimenzi environmentální, socio-kulturní a ekonomické a také náměty na vzdělávací činnosti v mateřské škole. OMEP ČR měl za úkol  zpracovat část online kurzu, která se týká soci-kulturní dimenze. Cílovou skupinou jsou učitelky a děti v mateřských školách a také vysokoškolští studenti, kteří studují obory učitelství pro mateřské školy nebo předškolní pedagogika. Projekt se bude realizovat v letech 2022 – 2024 a společně s námi se ho účastní také OMEP Švédsko (hlavní řešitel projektu), OMEP Francie, OMEP Chorvatsko a OMEP Irsko.

Bezplatný online kurz „Udržitelnost od začátku“ je nyní k dispozici v několika jazycích, včetně českého jazyka. Jedná se o pilotní verzi, na jejíchž úpravách tým projektu dále pracuje.

Kurz je možné stáhnout v aplikaci ECE Academy (AppStore nebo Google Play). Aplikace funguje v mobilu, v počítači není dostupná. Více informací v přiložených letácích.

Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o Vaše zkušenosti s kurzem a předáte informace o kurzu dál svým kolegům.

 

 

Plakát upraveno (2).pngPlakátek 8 kamarádů.jpgSoMe_4_cz.jpg

 

 
 
Zapojení ČV OMEP do evropského projektu s tematikou vzdělávání k udržitelnému rozvoji

OMEP ČR se stal nově součástí mezinárodního projektu s názvem Education Sustainability from the Start: An Online ESD Curriculum for Early Childhood Education (Erasmus+ project KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education, který je financován Evropskou unií). Cílem projektu je vytvoření online kurzu v digitální aplikaci edChild. Obsahem kurzu budou témata udržitelného rozvoje v předškolním vzdělávání v dimenzi environmentální, socio-kulturní a ekonomické a také náměty na vzdělávací činnosti v mateřské škole. Úlohou OMEP ČR bude vytvořit část online kurzu, která se bude týkat soci-kulturní dimenze. Cílovou skupinou budou učitelky a děti v mateřských školách a také vysokoškolští studenti, kteří studují obory učitelství pro mateřské školy nebo předškolní pedagogika. Projekt se bude realizovat v letech 2022 – 2024 a společně s námi se ho účastní také OMEP Švédsko (hlavní řešitel projektu), OMEP Francie, OMEP Chorvatsko a OMEP Irsko.

 Aktuální digitální aplikaci edChild, ve které je kurz kurz ke stažení, si můžete stáhnout na odkazech níže. Kurz je zatím pouze v angličtině, ale pracujeme na české verzi. 

AppStore nebo Google Play

 

Prezentace projektu ESD

Sociální a kulturní a kulturní dimenze udržitelného rozvoje v RVP PV

Social & cultural dimension of ESD in the Framework Curriculum for Early Childhood Education in the Czech Republic

 

Udržitelný rozvoj v předškolním vzdělávání

Vyhlášení projektu a soutěže

 

Udržitelnému rozvoji v předškolním vzdělávání není v České republice dosud věnováno mnoho pozornosti. Proto se Český výbor OMEP v souladu s prioritami Světového výboru OMEP rozhodl tuto oblast více podpořit a vyhlašuje projekt spojený se soutěží, s názvem Udržitelný rozvoj v předškolním vzdělávání, kterého se mohou zúčastnit jednotlivci i celé mateřské školy.

Podkladem pro realizaci projektu a účast v soutěži je práce s hodnoticím nástrojem, který umožňuje učitelům i vedení mateřských škol reflexi jejich práce a stává se také podkladem pro plánování změn v oblasti udržitelného rozvoje. Vyhlášení projektu, zadání soutěže a kompletní hodnotící nástroj jsou zveřejněny na stránkách OMEP pod tímto odkazem https://www.omep.cz/esd-projekty.

 

 

Český výbor světové organizace pro předškolní výchovu

 

vyhlašuje další projekt a soutěž s finančním ohodnocením

pro rok 2022

 

Udržitelný rozvoj v předškolním vzdělávání

 

Cíl projektu

Podpořit přínosy předškolního vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a pomoci mateřským školám v ČR zhodnotit a rozvíjet vlastní přístupy k udržitelnému rozvoji ve vzdělávacích programech a činnostmi s dětmi.

 

Popis projektu

Projekt je zaměřen na hodnocení udržitelného rozvoje v předškolním vzdělávání, což je oblast, které není věnováno v ČR dostatek pozornosti. Celosvětově je však toto téma již řadu let hodně diskutováno. Vyhlášením projektu se Český výbor OMEP rozhodl podpořit tento celosvětový trend.

 

Pro hodnocení udržitelného rozvoje v předškolním vzdělávání byl mezinárodním týmem OMEP vytvořen evaluační nástroj, který byl nyní volně přeložen do českého jazyka. Evaluační nástroj umožňuje učitelům i vedení mateřských škol reflexi jejich práce v oblasti udržitelného rozvoje a stává se také podkladem pro plánování změn v této oblasti.

 

Účastníci, kteří se rozhodnou do projektu zapojit, mají možnost si vybrat z jedné nebo více oblastí evaluačního nástroje. Ve zvolené oblasti budou zaznamenávat konkrétní změny směrem k udržitelnému rozvoji. Pokyny pro práci s tímto nástrojem jsou uvedeny v metodice evaluačního nástroje.

Kompletní nástroj je zveřejněn na stránkách OMEP pod tímto odkazem https://www.omep.cz/esd-projekty

 

Postup

 1. Za pomoci evaluačního nástroje popsat a analyzovat současný stav v jednotlivých/zvolených oblastech udržitelného rozvoje v mateřské škole.

 2. Zvolit konkrétní oblast (všechny oblasti) a za pomoci vytvoření vlastního projektu pracovat na změnách k lepšímu.

 3. Realizace projektu.

 4. Vyhodnocení a reflexe výsledků projektu a změn ve vybrané oblasti/oblastech.

   

Zapojení do projektu a soutěže

Projekt je otevřen široké odborné veřejnosti k hodnocení vlastní práce. Koho projekt zaujme a bude chtít sdílet svoje zkušenosti a výsledky, může se přihlásit do soutěže.

Zapojit se mohou učitelé a učitelky z jedné třídy mateřské školy se souhlasem vedení nebo celá mateřská škola. Přihlásit se může také student vysoké školy, který vykonává v MŠ praxi a má souhlas provázejícího učitele a vedení MŠ.

 

Podmínky soutěže

 • Vyplnit individuální a týmové hodnocení udržitelného rozvoje s popisem výchozího stavu předškolního vzdělání k udržitelnému rozvoji dané školy.

 • Navrhnout, jakým způsobem bude dosaženo zlepšení s uvedením zvolených metod, postupů, pomůcek apod.

 • Popsat realizaci změn, ke kterým došlo, doložených např. fotografiemi, videi, pracemi dětí, atd.

 • Písemně reflektovat (vyhodnotit) změny a jejich přínosy. Bude uvedeno, pro jakou věkovou skupinu byl projekt/soutěž určena a počet dětí, které se do projektu/soutěže zapojily. Popsána bude i případná spolupráce s dalšími partnery (rodiče, sponzoři apod.).

 

Je nutné přiložit prohlášení autora, že neporušuje práva třetích osob/autorská práva, know-how, práva k ochranným známkám, atd. a dále přiložit, že autor souhlasí se zveřejněním na webových stránkách www.omep.cz.

 

Důležité termíny

Vyhlášení soutěže: 1.1.2022

Uzávěrka soutěže: 30.6.2022

 

Adresa k odeslání:

Český výbor Světové organizace pro předškolní vzdělávání

Římská 1255/27

12000 Praha - Vinohrady

 E-mail: info@omep.cz

 

V případě dotazů kontaktujte garantky soutěže Petru Vystrčilovou (vystrcilova@ped.muni.cz) a Karolinu Bílkovou (BKajik@seznam.cz), členky předsednictva OMEP ČR. 

 

Kritéria hodnocení soutěže:

 • Dodržení termínu odevzdání.

 • Kvalita a originalita zpracování celého projektu.

 • Konkrétní kroky v plánování změn.

 • Efektivita intervence (přínosy nastavených změn směrem k udržitelnému rozvoji).

 • Časová náročnost projektu.

 • Zapojení hlavních aktérů (třída nebo celá MŠ, rodiče, další partneři).

 • Využitelnost pro ostatní MŠ (učitelky).

   

Na plánované konferenci ČV OMEP na podzim 2022 budou vyhlášeni finalisté (1. – 3. místo), vítězné projekty mohou být na konferenci prezentovány.

 

 

Vítěz obdrží 10.000,- Kč, 2. místo 6000,- Kč a 3. místo 4000,- Kč. Všichni finalisté budou mít hrazenou účast na konferenci OMEP na podzim 2022.