main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity OMEP ČR > Projekty > Nové projekty

Nové projekty

OMEP vyhlašuje projektovou soutěž na téma Děti cizinci v mateřské škole. Informace viz níže.

Český výbor světové organizace pro předškolní výchovu

vyhlašuje pro rok 2019 projektovou soutěž

 

 

Děti cizinci v mateřské škole

 

 

Cíl soutěže:

 

Podpořit proces začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (děti cizinci) do běžného kolektivu mateřské školy za pomoci vytvoření a šíření příkladů dobré praxe.

 

Komu je soutěž je určena:

 

Projektové soutěže se může zúčastnit tým mateřské školy nebo individuálně učitel/ka mateřské školy.

Přihlásit se mohou také studenti vysokých škol studující obory k získání kvalifikace učitele mateřské školy.

 

Způsob zpracování příspěvku:

 

Základem projektu je písemný záznam uskutečněné výukové aktivity, v němž jsou popsány výukový cíl, činnosti s dětmi, pro jakou věkovou skupinu byl určen, počet zúčastněných dětí a dospělých, použité metody a pomůcky, využití didaktických materiálů, doba realizace aktivity, popis prostředí (interiér, exteriér) a jaký byl výstup z této aktivity.

Bude se jednat o výukovou aktivitu, která přispívá k co nejlepšímu začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem do běžného kolektivu mateřské školy, včetně zapojení rodičů těchto dětí.

Popsanou aktivitu a její průběh je vhodné doložit fotodokumentací či videozáznamem respektujícím GDPR a zhodnocením z pohledu učitelky, případně dětí a rodičů.

Vhodný je také komentář k možnostem dalšího využití v jiných mateřských školách.

 

Další náležitosti soutěže:

 

 • Prohlášení autora/autorů, že nejsou porušena práva třetích osob (autorská práva, know-how, práva k ochranným známkám apod.).

 • Souhlas autora/autorů s představením projektu na konferenci OMEP a dále s vystavením na webových stránkách OMEP (omep.cz).

 

Uzávěrka soutěže je 30. září 2019.

 

Příspěvek do soutěže je třeba zaslat na adresu:

 

Český výbor OMEP

Římská 1255/27

120 00 Praha – Vinohrady

nebo elektronicky: rimska@ctyrlistek.biz

 

 

Hodnocení soutěže:

 

Hodnotit soutěž budou určení členové předsednictva OMEP ČR na základě těchto kritérií:

 

 • přehlednost a kvalita zpracování

 • originalita a využití didaktických materiálů

 • zapojení rodičů cizinců

 • spolupráce s jinými partnery

 • využitelnost pro ostatní mateřské školy

 • dodržení termínu odevzdání

   

   

Na základě hodnocení budou vybráni tři finalisté. Výsledky budou vyhlášeny na konferenci OMEP

„Děti cizinci v české mateřské škole a jejich podpora“, která se bude konat v listopadu 2019 v Brně a v lednu 2020 v Praze. Účast na konferenci budou mít finalisté hrazenu.

Vítěz soutěže zde bude moci svůj projekt prezentovat.

 

Soutěž je spojena také s finanční odměnou:

 1. místo 10.000,- Kč

 2. místo 6.000,- Kč

 3. místo 4.000,- Kč

 

 

 

Za Český výbor OMEP

 

Jana Vaníčková a Karolina Bílková (členky předsednictva OMEP)

 

Milada Rabušicová (předsedkyně OMEP)