main-foto.png

Co je to OMEP?

OMEP (Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire)  - světová organizace pro předškolní výchovu je mezinárodní nevládní organizací sdružující osoby bez rozdílu rasy, národnosti a politického přesvědčení, jejichž cílem je zlepšení výchovy a péče o děti od narození do osmi let. Byl založen v roce 1948 v Praze.

Brání a posiluje práva dětí na výchovu, vzdělávání a péči na celém světě, podporuje aktivity, které vedou k jejich kvalitnímu naplňování a dostupnosti pro všechny, bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, vyznání, národnost nebo sociální původ.

 

 

Partneři | OMEP Česká republika

image001.jpg      logo_poradce_ms_FIN.jpg  unesco.jpg  unicef.jpg   muzeum.jpg wattsenglish-logo.png

Český výbor OMEP

Římská 1255/27
120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 520 429
Email: rimska@ctyrlistek.biz