main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013Datum konání:
23.7.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

    1. Národní aktivity

 

V roce 2013 se předsedkyně Českého výboru OMEP opakovaně sešla se zástupci profesních
organizací předškolního vzdělávání za účelem společného postupu při zasazení se
o lepší podmínky pro předškolní vzdělávání v České republice. Vzhledem
k opakovaným změnám na pozici ministra školství bylo setkání u kulatého
stolu se zástupci MŠMT odloženo na dobu, až se situace na MŠMT stabilizuje.

ČV OMEP jako první upozornil ministra školství otevřeným dopisem na nedostatky a problémy v předškolním vzdělávání. Následně byla předsedkyně pozvána k diskusi nad problémy předškolního vzdělávání s náměstkem ministra školství Mgr. J. Fryčem a vedoucím odboru vzdělávání Mgr. T. Zatloukalem. Výstupy z tohoto jednání byly
podkladem pro další jednání profesních organizací.

OMEP ČR má své zastoupení v poradním sboru Ministerstva školství ČR
v záležitostech předškolní výchovy a vzdělávání. Tuto činnost, která nám
do jisté míry umožňuje ovlivňovat kvalitu české předškolní péče, považujeme za
velmi důležitou. Díky zastoupení v poradním sboru byly členům
předsednictva předkládány k připomínkování dokumenty týkající se
předškolní výchovy, jež předkládá Ministerstvo školství ČR.

Členové předsednictva se snažili aktivně vstupovat do diskusí o předškolní výchově v České republice zejména na stránkách odborných a oborově zaměřených časopisů.
Současně zde byly zveřejňovány informace o akcích ČV OMEP a jejich hodnocení.

Byl proveden průzkum spokojenosti členů s členstvím v organizaci. Na základě jejich připomínek byla upravena i další činnost sdružení. Členové jsou pravidelně informováni o akcích ČV OMEP. Členská základna se rozrostla o dalších 30 členů, velká část z moravského regionu.
Byly aktualizovány stanovy občanského sdružení.

Pozitivně bylo hodnoceno i vytvoření nových webových stránek, které jsou nyní přehledné a pravidelně aktualizované.

V roce 2013 ČV OMEP zorganizoval 3 konference. První se konala 28. 1. 2013 v Brně a nesla název "České předškolní vzdělávání v zrcadle světové péče o děti předškolního věku". Další konference, která získala akreditaci MŠMT, nesla název "Respektování dítěte,
vzdělávání pro udržitelný rozvoj". Konference se konala 29. 4. 2013
v Praze. Protože byla velmi úspěšná, rozhodli jsme se konferenci se
stejným názvem uspořádat i v Brně. Brněnská konference se konala 13. 11.
2013 na PF MU. Na základě vyhodnocení evaluačních dotazníků z konferencí
jsme se rozhodli v roce 2014 zorganizovat konferenci s názvem Zdravý
životní styl předškolních dětí pro udržitelný rozvoj, která bude organizována
v Praze i v Brně.

2. Mezinárodní aktivity

Český výbor OMEP je iniciátorem evropského projektu o multikulturní výchově s názvem How to learn about different cultures at pre-school age. Tento projekt získal finanční podporu v rámci programu Comenius. 
V současné době je do něj zapojeno pět evropských zemí: Norsko,
Polsko, Slovensko, Chorvatsko a Česká republika.

OMEP ČR byl reprezentován na Evropských regionálních schůzích a konferencích. V roce 2013 to bylo v chorvatském Zagrebu na konferenci s názvem Play and playing in early childhood. Evropského setkání se  zúčastnila Dana Moravcová, Milada Rabušicová a Marek Kadlec.

3. Zapojení do světového projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Český výbor OMEP se zapojil do všech tří fází Světového projektu o výchově pro udržitelný rozvoj (ESD). Do prvních dvou fází projektu bylo postupně přihlášeno více než 60
mateřských škol. Myšlenky a výsledky tohoto projektu byly prezentovány na
různých fórech, jsou zveřejněny také na webových stránkách ČV OMEP. Do třetí
fáze, s názvem "Mezigenerační dialog o udržitelném životním stylu", která
byla vyhlášena v lednu 2013 na konferenci "České předškolní vzdělávání v zrcadle světové péče o děti předškolního věku", bylo přihlášeno a následně vyhodnoceno 8 projektů. Na podzim roku 2013 byla vyhlášena 4. část světového projektu s názvem Rovností k udržitelnému rozvoji. Do této části světového projektu se zatím přihlásily 2 mateřské školy.

4. Priority pro rok 2014

Pro rok 2014 máme v plánu soustředit se zejména na tyto
aktivity:

Zorganizovat a jako odbornou konferenci akreditovat konferenci Zdravý životní styl předškolních dětí pro udržitelný rozvoj, která bude organizována v Praze a v Brně.

Pro rok 2014 se chceme zaměřit na užší spolupráci s  polským a slovenským výborem OMEP a společně zorganizovat mezinárodní konferenci.

Dále chceme vyhledat, podpořit a pomoci jedné ekonomicky méně vyspělé zemi mezi členskými zeměmi OMEP.

Nadále považujeme za důležité, aby se OMEP ČR dále zviditelňoval a propagoval svoji činnost prostřednictvím médií a odborných časopisů. Také aby byl nápomocen decizním orgánům při rozvoji předškolní výchovy prostřednictvím připomínkování zákonů, vyhlášek a dalších dokumentů týkajících se předškolního vzdělávání.

V roce 2014 také počítáme s účastí a reprezentací Českého výboru OMEP na Světové konferenci a Světovém shromáždění OMEP, jež se bude konat na počátku července 2014 v Corku v Irsku.

Počítáme se zapojením do 4. části Světového projektu ESD, jenž byl v ČR již vyhlášen, a s prací na evropském projektu o multikulturní výchově.

A konečně je naším cílem dále aktivizovat členskou základnu a zlepšovat komunikaci se členy a veřejností prostřednictvím našich webových stránek.

 

V Praze
11.2.2014                                          
PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.                                                                             
Předsedkyně ČV OMEP

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů