main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2012Datum konání:
13.4.2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

 

 

  1. Národní aktivity

Stejně jako v předcházejících letech se v roce 2012 členky Českého výboru OMEP opakovaně scházely se všemi profesními organizacemi předškolní výchovy k připomínkování zákonů a vyhlášek týkajících se předškolní výchovy, jež předkládá Ministerstvo školství ČR.

OMEP ČR má své zastoupení v poradním sboru Ministerstva školství ČR v záležitostech předškolní výchovy a vzdělávání. Tuto činnost, která nám do jisté míry umožňuje ovlivňovat kvalitu české předškolní péče, považujeme za velmi důležitou

Na jaře roku 2012 proběhly volby nového předsednictva OMEP ČR, nyní pracuje předsednictvo v čele s předsedkyní Danou Moravcovou. Nový výbor se snaží velmi aktivně vstupovat do diskusí o předškolní výchově v České republice zejména na stránkách odborných a oborově zaměřených časopisů a také v médiích.

Pro rok 2012 byly stanoveny mimo jiné dvě priority pro činnost výboru: získání nových členů zejména z moravského regionu, což se začalo dařit, a vytvoření nových webových stránek pro lepší komunikaci se členy a s veřejností, což se podařilo.

 

  1. Mezinárodní aktivity

 

Český výbor OMEP je iniciátorem evropského projektu o multikulturní výchově s názvem How to learn about different cultures at pre-school age. V minulém roce získal tento projekt také finanční podporu v rámci programu Comenius.  V současné době je do něj zapojeno pět evropských zemí: Norsko, Polsko, Slovensko, Chorvatsko a Česká republika.

OMEP ČR je pravidelně reprezentován na Evropských regionálních schůzích a konferencích. V roce 2012 to bylo ve Varšavě na konferenci s názvem Respect for a Child.

OMEP ČR v roce 2012 stejně jako v předcházejících pěti letech podporoval a vytvářel pozitivní zázemí pro svoji členku Miladu Rabušicovou v její funkci vice-presidentky pro Evropu, již po dobu šesti let vykonávala.

 

  1. Zapojení do světového projektu  Vzdělávání pro udržitelný rozvoj

 

Český výbor OMEP se zapojil do všech tří fází Světového projektu o výchově pro udržitelný rozvoj (ESD). Do prvních dvou fází projektu bylo postupně přihlášeno více než 60 mateřských škol. Myšlenky a výsledky tohoto projektu byly prezentovány na různých fórech, jsou zveřejněny také na webových stránkách ČV OMEP. Třetí fáze s názvem „Mezigenerační dialog o udržitelném životním stylu“ byla vyhlášena v lednu 2013 na konferenci “České předškolní vzdělávání v zrcadle světové péče o děti předškolního věku”. Také o tento projekt projevují mateřské školy značný zájem.

V roce 2011 vypsal ČV OMEP výtvarnou soutěž ke Světovému projektu o výchově pro udržitelný rozvoj. Z výsledků této soutěže vznikla putovní výstava, jež byla prezentována na různých místech ČR také v roce 2012.

 

  1. Priority pro rok 2013

Pro rok 2013 máme v plánu soustředit se zejména na tyto aktivity:

Zorganizovat a jako odbornou konferenci akreditovat konferenci Respektování dítěte, jejímž účelem je seznámit českou odbornou veřejnost s jedním z pilířů výchovy pro udržitelný rozvoj, kterým je sociální rozvoj. Tuto konferenci potom uskutečnit v Praze (Čechy) a v Brně (Morava).

Za důležité považujeme, aby se OMEP ČR dále zviditelňoval a propagoval svoji činnost prostřednictvím médií a odborných časopisů. Také aby byl nápomocen decizním orgánům při rozvoji předškolní výchovy prostřednictvím připomínkování zákonů, vyhlášek a dalších dokumentů týkajících se předškolního vzdělávání.

Počítáme se zapojením do Světového projektu ESD, jenž byl v ČR již vyhlášen, a s prací na evropském projektu o multikulturní výchově.

A konečně, z hlediska vnitřní organizace je nutné, abychom aktualizovali naše stanovy, abychom dále početně rozvíjeli a aktivizovali členskou základnu a abychom zlepšovali komunikaci se členy a veřejností prostřednictvím našich webových stránek.


 

 

V Praze 20.2.2013                                            PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

                                                                              Předsedkyně ČV OMEP

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů