main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Plány činností > Plán činnosti pro rok 2017

Plán činnosti pro rok 2017 NÁRODNÍ AKTIVITY

 

Členská základna

  • Organizace členské schůze spojené s přednáškou na aktuální témata předškolního vzdělávání v ČR
  • Další rozšiřování a aktivizace členské základny, snaha získávat členy zejména z řad mladých učitelek MŠ.Pořádání konferencí
  • Intenzivní příprava světového shromáždění a konference OMEP v červnu 2018 v Praze.
  • Reakreditace konference Respektování dítěte.
  • Organizace konference Respektování dítěte a Zdravý životní styl předškolních dětí v rámci udržitelného rozvoje ve Zlíně.Publikační aktivity
  • Dlouhodobá spolupráce s různými odbornými a populárními médii se snahou o zviditelnění činnosti OMEP a s uplatněním expertního názoru OMEP k aktuálním tématům předškolního vzdělávání v ČR.Jiné
  • Výstavba nových webových stránek.

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY

Reprezentace ČV OMEP na Světovém shromáždění a konferenci v Opatii, Chorvatsko, červen 2017 – prezentace pozvání na světové shromáždění a konferenci v roce 2018 v Praze.

Zveřejnění na webu OMEP ČR The OMEP Environmental Rating Scale for Sustainable Development in Early Childhood a propagace mezi členy OMEP.

Rozvoj spolupráce s anglickým, polským a slovenským výborem OMEP.

Vyhledání, podpora a pomoc národnímu výboru OMEP v ekonomicky méně vyspělé členské zemi OMEP.

Průběžná komunikace se světovým výborem OMEP, zpracování výroční zprávy a poskytování dalších požadovaných informací vyplývajících z členství.

 

LEGISLATIVA A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

Pomoc rozvoji předškolní výchovy a vzdělávání prostřednictvím připomínkování zákonů, vyhlášek a dalších dokumentů týkajících se předškolního vzdělávání (průběžně).

Spolupráce s ostatními organizacemi na poli předškolního vzdělávání.

Nadále udržet členství v poradním sboru pro předškolní vzdělávání MŠMT.

Pokračovat v reprezentaci OMEP ve Výboru pro udržitelné vzdělávání při Radě vlády pro udržitelné vzdělávání.

 PŘÍPRAVA SVĚTOVÉHO SHROMÁŽDĚNÍ A KONFERENCE OMEP V ČERVNU 2018 V PRAZE

 ČV OMEP se podařilo získat nominaci na pořádání této významné události právě pro rok 2018, kdy budeme oslavovat 70. výročí založení OMEP v Praze (1948). Přípravné práce jsme zahájili již v roce 2015, rok 2017 bude jejich pokračováním:

 Detailní rozpracování programu světového shromáždění a konference.

Spuštění registrace pro účastníky konference na webových stránkách a jejich administrace.

Zaslání zdůvodněné žádosti o uznání Dnem Mateřských škol jako významného dne ČR (17. 1. 1869 první mateřská škola U svatého Jakuba v Praze) do parlamentu ČR.

Zajištění výstavy k 70. výročí založení OMEP ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem JAK.

Vyhlášení výtvarného zpracování tématu konference dětmi a následná organizace výstavy prací s aukcí (výtěžek využít na podporu národnímu výboru OMEP v ekonomicky méně vyspělé členské zemi OMEP).

Příprava a organizace návštěv mateřských škol.

Příprava a zajištění doprovodných akcí (banket Chatteau St. Havel, Praha 4 – Krč, včetně kulturního vystoupení; rezervace Laterny Magiky – Kouzelný cirkus).

Zajištění publicity.

A mnoho dalšího.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů