main-foto.png

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zpráva z evropského setkání OMEP a evropské konference

Zpráva z evropského setkání OMEP a evropské konferenceDatum konání:
19.6.2016

Ve dnech 4.5 – 8.5.2016 jsem se zúčastnila evropského setkání a evropské konference s názvem The Place Of The Child In 21 st Century Society. Konference se konala v prostorách Canterbury Christ Church University.

První den dopoledne jsme navštívili mateřské školy a jiná zařízení poskytující péči o předškolní děti v Canterbury a v blízkém okolí. S dalšími členy OMEP jsem navštívila mateřské centrum Riverside Children´s Centre kam dochází matky, zejména z ekonomicky slabší sociální vrstvy, se svými dětmi. Kvalifikované učitelky zde připravují činnosti tak, aby si děti moly vybrat činnost, kterou mají rády a zároveň vyzkoušet novou. Vzhledem k pěknému počasí upřednostnili rodiče pobyt venku a do centra přišlo pouze pět dětí v doprovodu zákonných zástupců. Bylo nám umožněno nahlédnout do portfolií dětí, která učitelky dětem založily. Osobně jsem se zajímala o kurikulum pro děti od narození do tří let. Pro Českou republiku, kde se problematika vzdělávání dětí mladších tří let teprve začíná řešit, byla zajímavá zejména sekce, jak pracovat s rodiči, aby úspěšně zvládli výchovu mladších dětí.

Odpoledne byl vymezený prostor pro setkání předsedů členských zemí OMEP z evropského regionu. Diskutovány byly aktuální problémy v evropském i světovém OMEP. Diskuse byla zaměřena na nadcházející volby na post předsedy světového OMEP a dalších členů výkonného výboru. Prostor byl věnován i diskusi o výši členských příspěvků světovému OMEP, zástupci zemí se dosud nebyli schopni dohodnout na odpovídající výši příspěvku pro jednotlivé země, v závislosti na výši HDP. Členové podpořili snahu sjednotit současných 16 úrovní členských příspěvků na 4 v souladu se stupni stanovenými Evropskou bankou. Evropský předseda zastupující Řecko, poprosil přítomné o finanční podporu na zakoupení pomůcek pro práci s dětmi migrantů (jedná se zejména o hifi karty, náplně do kopírek, konstruktivní hry, hudební nástroje, didaktické hry, aj.). Příspěvek ve výši 100,- Eu je možno zasílat přímo na účet evropského předsedy. Účastníci se shodli v názoru, že je třeba věnovat úsilí výchově a vzdělávání dětí, tak abychom děti naučili žít v souladu s evropskými zvyky a pravidly.

Vzhledem k tomu, že příští dva roky se bude světové setkání v Evropě, vyzval evropský předseda členy k vyjádření, zda mají předsedové evropských zemí zájem organizovat ještě setkání mimo světová. Předsedkyně chorvatského OMEP oznámila, že v rámci světového shromáždění v roce 2017 v Opatii, bude vymezen tří hodinový prostor pro regionální setkání. Stanovisko předsedkyně švýcarského OMEP bylo odmítavé, protože náklady na cestování a ubytování budou neadekvátní vzhledem k maximálně jednodennímu setkání. Evropský předseda navrhl spojit regionální setkání s některou z konferencí, které již mají některé země naplánovány (např. Polsko každoroční konferenci ke dni mateřských škol v Polsku) nebo zorganizovat evropské setkání jako webinář. Jednání nedospělo k jednoznačnému závěru. Předsedové budou vyzváni k vyjádření svých názorů po diskuzi s členskou základnou ve vlastní zemi.

Odpoledne byla slavnostně zahájena konference úvodními proslovy, kdy k přítomným promluvil např.: evropský předseda, současná předsedkyně světového OMEP, doverský biskup, děkan Pedagogické fakulty, starosta města Canterbury. Následovalo vystoupení dětského sboru a dechového orchestru a slavnostní raut, kde měli účastníci možnost sdílet svoje zkušenosti a názory o předškolním vzdělávání v Evropě.

V dalších dnech probíhala evropská konference s názvem The Place Of The Child In 21 st Century Society. Konference se zúčastnilo asi 150 účastníků. V dopoledních hodinách probíhala plenární setkání, kde vystupovali zejména přednášející a odborníci z Velké Británie, kteří prezentovali výsledky výzkumů. V odpoledních hodinách se konaly prezentace příspěvků z realizací projektů a výzkumů, lektorů z celé Evropy.

Zajímavé bylo zjištění, že i v Anglii hledají cestu, jak nejlépe s dětmi pracovat, aby měly určitou volnost, ale současně dokázaly i respektovat pravidla. „Nebýt tady pro děti, ale s dětmi“ (Doverský biskup), …vzdělávat děti pro konkrétní vývojovou etapu, ne pro etapu následující…(Prof. Peter Moos) byly zajímavé a aktuální citáty, které zde zazněly a které sklidily potlesk účastníků. Další země, stejně jako my, hledají způsob jak kvalitně a v nejlepším zájmu dítěte připravit děti na přechod do ZŠ. Velmi mne zaujala přednáška lektorky z bergenské univerzity v Norsku s názvem Outdoor Learning, kde v praktických ukázkách předvedla, jak lze jednoduchým způsobem učit děti prožitkovou metodou.

Za Českou republiku se zúčastnili evropské konference Mgr. at Mgr. Jaroslava Vatalová z MŠMT a Mgr. Karel Vaněk z firmy Zábavné učení. Oba jsou členy Českého výboru OMEP.

Příští evropské setkání se uskuteční v rámci světového shromáždění a světové konference, která se bude konat od 19.6. do 26.6.2017 v Opatii, Chorvatsko.

Setkání jsem se mohla zúčastnit díky finanční podpoře MČ Praha 2.

 

Zpracovala PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů